Gynaecologisch Centrum

Dokter Verhelst Stefanie

Dr. Stefanie Verhelst is sinds 2020 werkzaam binnen de gynaecologen groep. Zij studeerde in 2018 af als geneesheer-specialist binnen de gynaecologie-verloskunde. Daarna specialiseerde zij zich verder te UZ Leuven in de reproductieve geneeskunde.

Haar bijzondere interesse binnen de groep situeert zich in de reproductieve geneeskunde. Zij is tevens werkzaam als consulent te UZ Leuven, dienst reproductieve geneeskunde.