Gynaecologisch Centrum

De overheid gaf groen licht voor een geleidelijke opstart van de niet dringende raadplegingen in verschillende fasen. De start voor de eerste fase is vanaf maandag 4 mei 2020.


Wij vragen U om onderstaande informatie goed na te lezen vooraleer U naar de praktijk komt.


1. U neemt best altijd eerst telefonisch contact op met Uw huisarts bij onderstaande klachten:

 • Is er koorts?
 • Koorts gemeten of gaat het om zich koortsig voelen?
 • Moet U hoesten?
 • Of meer en anders hoesten dan gebruikelijk?
 • Voelt U zich kortademig?
 • Moet U meer fluimen opgeven dan anders?
 • Hebt U een pijnlijk gevoel in de spieren?
 • Hebt U last van neusloop?
 • Hebt U een verstopte neus?
 • Moet U vaak niezen?
 • Ruikt U minder goed?
 • Hebt U smaakverlies?
 • Hebt U diarree?
 • Moet U braken?
 • Bent U recent in contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid COVID-19 positief?

2. U komt naar het spreekuur met een mondneusmasker. Dit mag een zelfgemaakt masker zijn uit stof dat gewassen kan worden. Dit masker moet de volledige mond en neus bedekken. Indien U geen masker heeft, kan U een dichtgeweven sjaal of bandana gebruiken.

3. Wij vragen om bij voorkeur alleen te komen. Indien dit moeilijk voor U is (weinig mobiel, nood aan vertaling door tolk) of wanneer U zwanger bent mag U zich in deze eerste fase door maximaal één partner (begeleider) laten begeleiden. De partner/begeleider/tolk draagt eveneens een mondneusmasker, zo nodig sjaal of bandana. Om het aantal wachtenden in de wachtzaal te beperken, kan het zijn dat de onthaalmedewerker vraagt dat de partner even buiten wacht tot wanneer mevrouw bij de gynaecoloog binnen mag in het kabinet. Indien de partner/begeleider/tolk één of meerdere klachten vertoont zoals bovenstaand vermeld, dan neemt hij/zij best eerst contact op met de huisarts en komt niet mee in het belang van de veiligheid van andere patiënten.

4. Kom tijdig naar de raadpleging. Wij proberen de wachtzalen door zo weinig mogelijk patiënten te laten bezetten.

5. Er is voorzien in een instroom en uitstroom traject op onze praktijk. Bij de ingang staat vanaf 4 mei aangegeven welke de richting is van de ingang en welke de richting is van de uitgang. Gebruik de juiste deur volgens aanwijzing op het deurvenster.

6. U wacht aan de balie de instructies af van onze onthaalverpleegkundige. Zij zal U na inschrijving aanwijzen waar U plaats mag nemen om de regels van social distancing na te leven. In onze praktijk is plaats om 10 personen te laten wachten met respecteren van de afstand van 1.5 m. Volg de instructies van de verpleegkundige zorgvuldig op in Uw belang en dat van de andere patiënten.

7. Breng zelf zo mogelijk ontsmettende alcoholische gel mee. Was Uw handen met water & zeep of desinfecteer de handen vooraleer U de praktijk binnenkomt en wanneer U deze verlaat. Onze onthaalverpleegkundige geeft U hiervoor aanwijzingen.

8. Wij vragen om Uw persoonlijke bezittingen te beperken en deze op te bergen in Uw tas. Voorlopig vullen wij in de eerste fase de moederboekjes niet in uit bekommernis om de praktijk niet te besmetten en daardoor Uw gezondheid of die van anderen in gevaar te brengen. Wij hebben begrip voor het ongemak maar Uw veiligheid en die van anderen is nu meer dan ooit onze grootste en voortdurende bekommernis.

9. De gynaecoloog opent en sluit voor U de deur en reikt U de stoel aan. Volg de aanwijzingen van Uw arts. Ook dit is heel belangrijk voor Uw veiligheid en die van anderen.

10. In het kabinet raakt U het bureaublad niet aan door hier documenten of patiënt identificatiestickers te overhandigen. Volg de aanwijzingen van de arts ook tijdens het onderzoek.

11. Betalingen kunnen enkel electronisch via Bankcontact of overschrijving. Volg de instructies van onze onthaalverpleegkundige.

In onze praktijkruimte hebben wij alle schikkingen getroffen om de opvang en het onderzoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. In deze uitzonderlijke tijden is ons professionalisme echter gebleven evenals onze vriendelijkheid. Het is maar tijdelijk dat wij allen onze mooiste glimlach moeten verbergen achter onze maskers. Net als U gaan ook wij door moeilijke en onzekere tijden in het volle vertrouwen dat als wij allen goed voor elkaar zorgen, wij op het einde ook goed voor onszelf zorgen. Wij houden het hoofd koel en ons hart warm.

Spreek gerust Uw behandelende arts-gynaecoloog aan indien U bezorgd bent of indien U suggesties hebt voor verbetering. Dank U voor Uw vertrouwen in onze zorg!

Dokter Bosteels over COVID-19 en zwangerschap

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op basis van de dagelijks aangepaste richtlijnen van de Vlaamse en Federale overheid kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog door?
Overleg met uw huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw wat te doen in dit specifieke geval.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, wat nu?
Na een doorgemaakte infectie met COVID-19 wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

U kan de aanbevelingen van de Vlaamse Vereniging voor Verloskunde en Gynaecologie (VVOG) via de website www.vvog.be Deze website is ook toegankelijk voor zwangere vrouwen en hun partner.

Belangrijk om te onthouden is dat zwangeren volgens de huidige evidentie niet vatbaarder zijn voor COVID-19 en dat primaire preventie essentieel is. 
Wanneer een zwangere toch een COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap doormaakt, is het risico een ernstig verloop groter: frequentere opname op intensieve zorgen, hogere nood aan invasieve beademing (incl ECMO). De zwangerschapsuitkomst wordt vaker gecompliceerd door vroeggeboorte, een sectio caesarea en maternale sterfte.
 
Toxicologische studies uitgevoerd in diermodellen tonen geruststellende resultaten. Biodistributiestudies tonen aan dat het vaccin zich niet verspreidt doorheen het lichaam. Enkel lokaal en thv drainerende lymfeklieren vind je het tijdelijk terug. Mogelijke risico’s in de zwangerschap zijn dan ook theoretisch. Dit geldt zowel voor korte- als langetermijn gevolgen. Bijgevolg worden de ontwikkelde vaccins veilig en werkzaam geacht. In de Verenigde Staten werden reeds meer dan 20.000 zwangeren gevaccineerd. Er werden nog geen negatieve bijwerkingen gerapporteerd. 
 
De zwangerschapstermijn waarbij de vaccinatie wordt toegediend is niet restrictief. Vaccinatie in het eerste trimester is dus mogelijk zo het nodig geacht wordt. Sommige patiënten ondervinden een kortstondig onwel gevoel en wat koorts, klachten welke zelflimiterend zijn. De klachten kunnen opgevangen worden met de inname van paracetamol.
 
Op basis van het verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 in de zwangerschap, wordt de zwangere aangeraden in te gaan op de oproep tot vaccinatie. Zwangeren kunnen zich niet spontaan aanmelden in de vaccinatiecentra om gevaccineerd te worden. Hiervoor is een officiële uitnodiging nodig. 
 
Bij zwangerschapswens of fertiliteitsbehandeling is er geen reden om de vaccinatie uit te stellen. De vaccinatie houdt geen enkel risico in op verminderde vruchtbaarheid.

Referenties:

 • ACOG. Vaccinating pregnant and lactating patients against COVID-19
 • CDC. People with certain medical conditions
 • BFS. COVID-19 vaccines and fertility 
 • RCOG. Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy
 • FIGO. Statement COVID-19 Vaccinatie for Pregnant and Breastfeeding Women 
 • Maykin M et al. Pregnant people deserve the protection offered by SARS-CoV-2 vaccines. Vaccine 2021;39:171-172.
 • Jafari M et al. Clinical characteristics and outcomes of pregnant women with COVID-19 and comparison with control patients: A systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol 2020;e2208.
 • Kotlar B et al. The impact of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal health: a scoping review. Reprod Health 2021;18:10.
 • D’Antonio F. Maternal and perinatal outcomes in high vs low risk-pregnancies affected by SARS-CoV-2 infections (Phase-2): The WAPM working group on COVID-19. AJOG-MFM 2021.
 • Metz T et al. Disease severity and perinatal outcomes of pregnant patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol 2021. 
 • Staffort I et al. The coronavirus disease 2019 vaccine in pregnancy: risks, benefits, and recommendations. AJOG 2021.
 • Chervenak F et al. Professionally responsible COVID-19 vaccination counseling of obstetric/gynecologic patients. AJOG 2021.