Gynaecologisch Centrum

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op basis van de dagelijks aangepaste richtlijnen van de Vlaamse en Federale overheid kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog door?
Overleg met uw huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw wat te doen in dit specifieke geval.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, wat nu?
Na een doorgemaakte infectie met COVID-19 wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

U kan de aanbevelingen van de Vlaamse Vereniging voor Verloskunde en Gynaecologie (VVOG) via de website www.vvog.be Deze website is ook toegankelijk voor zwangere vrouwen en hun partner.


Welkom bij Gynaecologisch Centrum Mechelen

Via deze heten wij u van harte welkom op onze website!

Wij zijn een groep van 9 gynaecologen verbonden  aan het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. De gynaecologen worden bijgestaan door een vroedvrouw en menopauzeconsulente.
We hebben raadpleging in het Imeldaziekenhuis maar hebben ook allen raadpleging  op onze privé consultatie te Mechelen. Enkelen houden ook consultatie te Somedi (medisch centrum Heist op den Berg).

Op deze website kan u  informatie terugvinden over onze praktijk die het volledige spectrum van de gynaecologie en verloskunde behandelt. U zal merken dat naast de algemene gynaecologie verloskunde er bijzondere interesse domeinen zijn waarvoor we bijkomende opleidingen volgen. Uiteraard kan u voor de algemene gynaecologie steeds terecht bij de arts van uw keuze.

U kan via deze site online een afspraak maken voor de raadpleging te Mechelen. U kan ook steeds telefonisch terecht op het nummer 015/41 24 34. Voor afspraken in het Imeldaziekenhuis kan u terecht op het nummer  015/50 51 11 en voor afspraken in Somedi Heist o/d Berg via 015/25 89 11.

Wij danken u voor uw vertrouwen en hopen u binnenkort op een van deze locaties te mogen verwelkomen!


Een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Afspraken dienen minstens 24 uur op voorhand geannuleerd te worden. Indien niet tijdig geannuleerd wordt zal er een administratieve kost van 20 euro aangerekend worden.

MEDISCH AFGEVAARDIGDEN kunnen enkel telefonisch een afspraak maken via 015 412 434.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.